DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

AJ pro děti 0-3 roky (Go Kids! English)

Při hodinách angličtiny pro miminka a batolátka se používá program znakování Baby Signs. Není to tedy náhoda, že kurzy Go Kids!English vypadají velmi podobně kurzům Znakujeme se zpěvem a hrou I a II včetně zábavných písniček, medvídka BeeBo, her s padákem a mnoha aktivit rozvíjejících psychomotoriku miminek a batolátek - hlavním rozdílem je to, že kurzy Go Kids! English jsou bez vyjímky vedeny celé v angličtině.

V nabídce jsou 2 kurzy:

Go Kids English for Babies – pro děti od 6 do 18 měsíců věku při zápisu do kurzu
Go Kids English for Toddlers – pro děti od 18 do 30 měsíců věku při zápisu do kurzu

 

Co mají kurzy Babies (pro miminka) a Toddlers (pro batolátka) společného a v čem se liší?

Cílem obou kurzů je představit dětem nový jazyk tak, jak je jim to nejpřirozenější. Děti se naučí rozumět jednoduchým výrazům, slovním spojením a pokynům a osvojí si koncept, že komunikace může probíhat i v jiné řeči.

Oba kurzy probírají stejných 12 témat, které se váží na běžné situace v životě miminek a batolat (například u jídla, v parku, zvířátka). V kurzech se používají stejné písničky s jednoduchými texty. Ke kurzům jsou také stejné audiovizuální materiály k domácímu použití tj. 6x DVD, 2x CD s písničkami a barevný pracovní sešit (80 stran) pro rodiče.

Rozdílné jsou především hry, které se při jednotlivých hodinách hrají a cíl hodin, tzn. co se děti mají naučit. Miminka se s jazykem spíše seznamují poslechem a učí se první výrazy vyjádřit znaky, čímž rodiče často překvapí, protože tím poskytnou jasný důkaz, že angličtině rozumí. Batolátka procvičují porozumění výrazům, učí se slova vyslovovat a také tvořit jednoduchá slovní spojení.

Oba kurzy jsou vhodné pro začátečníky, není tedy nutné absolvovat kurz pro miminka před tím, než se zapíšete do kurzů pro batolátka. Pokud však máte tu výhodu, že začínáte už s miminkem, kurzy pro batolátka jsou vhodným pokračováním. Děti se budou cítit pohodlněji s melodiemi, které již znají a s radostí a hrdostí Vám v kurzech pro batolátka budou říkat to, co Vám v kurzech pro miminka teprve znakovaly.

Všechny kurzy se otevírají pro 4-6 dětí plus doprovod jedné dospělé osoby na dítě. Tento počet zajistí, že v kurzu bude dostatek kamarádů ke společným hrám, ale zároveň také dostatek času k individuálnímu přístupu.

Poznámka pro rodiče: U dětí, které jsou na věkovém rozhraní kurzů (tedy cca 18 měsíců) doporučujeme rodičům, aby se rozhodovali kam dítě zapsat, na základě toho, jak dítě komunikuje. Pokud dítě již mluví nebo začíná mluvit a aktivně znakuje, je vhodné ho zapsat do kurzů pro batolátka. V opačném případě je vhodnější kurz pro miminka.

Go Kids English for Babies (6-18 měsíců)

Děti zapsané do těchto kurzů ještě nemluví ani ve svém mateřském jazyce, což je ideální čas na představení další řeči jako možnosti komunikace. Při kurzech vedených jen v angličtině se děti učí vyjadřovat jednotlivé výrazy pomocí znaků.

Znakování dětem pomůže dorozumět se dříve, než se naučí mluvit a tím podpoří zájem o komunikaci jako takovou a vytvoří most mezi jazyky, které děti učíme. Už v tomto raném věku pochopí, že jeden výraz, který vyjádří znakem, je také možné vyjádřit pomocí různých zvuků (slov ve více jazycích). Děti chápou znakování jako vítanou formu komunikace ještě předtím, než se naučí vyslovovat slova. Výzkum prokázal, že znakování podporuje nejen rychlejší rozvoj řeči, ale také sebedůvěru dětí a upevňuje vztak mezi dětmi a rodiči. Rodiče pak zejména ocení to, že jim znakování umožní, aby se děti s nimi podělily, o to co je zajímá nebo co potřebují, a také jim dá neomylný důkaz toho, že děti i v tomhle věku vnímají a rozumí angličtině, kterou se na kurzech učí.

V závěru kurzu by děti měly rozumět jednoduchým větám z 12ti probíraných témat z běžného života miminek a batolat. Pokud s nimi budou rodiče znakovat i doma (v češtině), pak pomocí znaků děti dokáží ukázat, že rozumí anglickým výrazům. Starší děti se naučí i několik prvních anglických slůvek.

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s novou řečí a osvojení si nových zvuků a položení základů výslovnosti v době, kdy se u dětí řeč teprve rozvíjí.

Go Kids English for Toddlers (18-36  měsíců)

Kurzy pro děti, které již při zápisu umí (alespoň částečně) mluvit ve své mateřštině. Absolvování kurzů pro miminka je výhodou, ale ne nezbytností. Při kurzech vedených jen v angličtině si děti hrají jednoduché hry, společně zpívají a baví se při veselých písničkách, učí se vyslovovat první anglická slova a reagovat na jednoduché pokyny v angličtině.

V závěru kurzu by děti měly rozumět jednoduchým větám z 12ti probíraných témat a vyslovit mnohá z procvičovaných slov. Některé děti (záleží na věku a schopnostech dítěte) budou umět vytvořit i slovní spojení nebo jednoduché věty.

Cílem tohoto kurzu je seznámení se s novou řečí, osvojení si nových zvuků a položení základů výslovnosti v době, kdy se u dětí řeč teprve rozvíjí.